شماره ۹۶۲

بیوفیزیکال پروفایل

  • چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 0:0
  • 1
دکترحسین محمد نژاد - رادیولوژیست
بیوفیزیکال پروفایل

تعریف

آزمون‭ ‬بایوفیزیکال‭ ‬پروفایل (biophysical profile) یا‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬برای‭ ‬بررسی‭ ‬سلامت‭ ‬نوزاد‭ ‬در‭ ‬رحم‭ ‬مادر‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬است‭. ‬دراین‭ ‬آزمون‭ ‬ازتلفیق‭ ‬پایش‭ ‬سرعت‭ ‬تپش‭ ‬قلب‭ ‬جنین (‬آزمون‭ ‬غیراستـرسnonstress test) وسونوگرافی‭ ‬جنین (روش‭ ‬تصویرسازی‭ ‬که‭ ‬ازامواج‭ ‬صوتی‭ ‬با‭ ‬بسامد  ‬(فرکانس) بالا‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬تصاویر‭ ‬نوزاد‭ ‬در‭ ‬رحم) استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬ضمن‭ ‬انجام‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی،‭ ‬سرعت‭ ‬تپش‭ ‬قلب‭ ‬جنین،‭ ‬تنفس،‭ ‬حرکات،‭ ‬قدرت‭ ‬عضله‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭ ‬ارزیابی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬امتیاز‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬

به‌طور‭ ‬مشخص،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬برای‭ ‬خانم‌هایی‭ ‬توصیه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬درمعرض‭ ‬خطر‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬بارداری‭ ‬هستند‭. ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬به‭ ‬طورمشخص‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هفته‌ی‭ ‬32‭ ‬بارداری‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭. ‬اما،‭ ‬گاهی‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬را‭ ‬وقتی‭ ‬می‌توان‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قدر‭ ‬کافی،زمان‭ ‬برای‭ ‬زایمان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬ومعمولاً‭ ‬بعداز‭ ‬هفته‌ی24‭ ‬تا26‭ ‬بارداری‭. ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬امتیاز‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نشانه‌ی‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬خانم‌باردار‭ ‬وکودکش‭ ‬به‭ ‬پایش‭ ‬بیشتر‭ ‬یا‭ ‬مراقبت‭ ‬ویژه‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬گاه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬توصیه‭ ‬به‭ ‬زایمان‭ ‬زودرس‭ ‬یا‭ ‬فوری‭ ‬شود‭.‬

دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬یک‭ ‬آزمون‭ ‬غیر‭ ‬تهاجمی‭ ‬است‭ ‬وهیچ‭ ‬نوع‭ ‬خطر‭ ‬جسمی‭ ‬برای‭ ‬مادر‭ ‬وجنین‭ ‬ندارد‭. ‬اما‭ ‬همیشه‭ ‬هم‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬بتوان‭ ‬با‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬سلامت‭ ‬نوزاد‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭. ‬ابتدا‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬چه‭ ‬مواردی‭ ‬بررسی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬نفعی‭ ‬برای‭ ‬مادر‭ ‬وکودک‭ ‬دارد‭.‬

علت‭ ‬انجام

ازدورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭  ‬برای‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬پایش‭ ‬سلامت‭ ‬کودک‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭. ‬هدف‭ ‬ازانجام‭ ‬آزمون‌‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی،‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬خسران‭ ‬و‭ ‬ازدست‭ ‬دادن‭ ‬بارداری‭ ‬و‭ ‬تشخیص‭ ‬کاملاً‭ ‬زودرس‭ ‬هیپوکسی‭ ‬جنین  (وقتی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬فاقد‭ ‬ذخیره‌ی‭ ‬کافی‭ ‬اکسیژن‭ ‬می‌شود) است‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬بتوان‭ ‬زایمان‭ ‬را‭ ‬زودتر‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬واز‭ ‬صدمه‌های‭ ‬دائمی‭ ‬حفظ‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬آزمون‭ ‬دربسیاری‭ ‬موارد‭ ‬وقتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬احتمال‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬بارداری‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭. ‬این‭ ‬پزشک‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬لزوم‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬تعیین‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬اگر‭ ‬زایمان‭ ‬کودک‭ ‬زود‭ ‬باشد‭ ‬زنده‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬وخامت‭ ‬وضع‭ ‬مادر‭ ‬چه‭ ‬مقدار‭ ‬است‭ ‬واحتمال‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬بارداری‭ ‬درچه‭ ‬حد‭ ‬است‭.‬

پزشک‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬درابتدا‭ ‬دورنمای‭ ‬تعدیل‭ ‬شده‌ی‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬را‭ ‬دستور‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬نوع‭ ‬ساده‭ ‬شده‌‌ی‭  ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬آزمون‭ ‬غیر‭ ‬فشاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باسونوگرافی‭ ‬مقدار‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬سپس‭ ‬پزشک‭ ‬ازنتایج‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬نیاز‭ ‬خانم‭ ‬باردار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬دورنمای‭ ‬کامل‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬تعیین‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬نیز‭ ‬تنفس،‭ ‬حرکات‭ ‬و‭ ‬تنود (‬قدرت) عضله‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬می‌شود‭. ‬درصورت‭ ‬وجود‭ ‬هریک‭ ‬ازموارد‭ ‬زیر،‭ ‬پزشک‭ ‬دستور‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭:‬

ـ‭ ‬بارداری‭ ‬چند‭ ‬قلو

ـ‭ ‬وجود‭ ‬بیماری‌زمینه‌یی‭ ‬مانند‭ ‬دیابت‭ ‬نوع1،‭ ‬دیابت‭ ‬های‭ ‬آبستنی،‭ ‬فشارخون‭ ‬بالا،‭ ‬نابسامانی‌‭ ‬خونی،‭ ‬لپوس،‭ ‬بیماری‭ ‬تیروئید،‭ ‬بیماری‭ ‬کلیه‭ ‬یا‭ ‬بیماری‌قلب

ـ‭ ‬بارداری‭ ‬که‭ ‬دوهفته‭ ‬ازموعد‭ ‬مقرر‭ ‬زایمان‭ ‬گذشته‭ ‬باشد (‬بارداری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬موعد)

ـ‭ ‬سابقه‌ی‭ ‬ازدست‭ ‬دادن‭ ‬بارداری

ـ‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬حرکات‭ ‬جنین‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬یا‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬مشکلات‭ ‬رشد‭ ‬جنین‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

ـ‭ ‬زیاد‭ ‬بودن‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک (‬پلی‌هیدرامینوس) یا‭ ‬کم‭ ‬بودن‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک (‬الیگوهیدرامینوس‭(‬

ـ‭ ‬حساس‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬Rh(‬رزوس). ‬این‭ ‬بیماری‭ ‬بالقوه‭ ‬وخیم‭ ‬وقتی‭ ‬بروز‭ ‬‌می‌کند‭ ‬که‭ ‬گروه‭ ‬خونی‭ ‬مادر‭ ‬Rh‭ ‬منفی‭ ‬وگروه‭ ‬خونی‭ ‬کودک‭ ‬Rh‭ ‬مثبت‭ ‬باشد‭.‬

ـ‭ ‬نتایج‭ ‬نگران‭ ‬کننده‌سایر‭ ‬آزمون‌های‭ ‬پره‭ ‬ناتال

درصورتی‭ ‬که‭ ‬خانم‭ ‬باردار‭ ‬درفاصله‌ی‭ ‬هفته‌ی40‭ ‬و‭ ‬42‭ ‬بارداری‭ ‬باشد‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک‭ ‬دستور‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬بدهد‭. ‬اما‭ ‬نفع‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‭ ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬روشن‭ ‬نیست‭.‬

برحسب‭ ‬وضع‭ ‬قلب‭ ‬مادر‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ولادت،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬هفته،‭ ‬دوبار‭ ‬درهفته‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬ندرت‭ ‬حتی‭ ‬بیشتر،‭ ‬دستورانجام‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬بدهد‭.‬

خطرات

آزمون‌دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی،‭ ‬آزمونی‭ ‬غیرتهاجمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خانم‭ ‬باردار‭ ‬و‭ ‬کودکش‭ ‬خطری‭ ‬ندارد‭.‬

درعین‭ ‬حال‭ ‬که‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬سبب‭ ‬اطمینان‭ ‬ازسلامت‭ ‬کودک‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬سبب‭ ‬اضطراب‭ ‬نیز‭ ‬بشود‭. ‬افزون‭ ‬براین،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬بتوان‭ ‬مشکل‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬تشیخص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬مشکلی‭ ‬وجودندارد،‭ ‬از‭ ‬نتیجه‌اش‭ ‬وجود‭ ‬مشکلی‭ ‬حدس‭ ‬زده‭ ‬شود‭.‬

‭ ‬همچنین‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬یادداشت‭ ‬که‭ ‬درعین‭ ‬حال‭ ‬که‭ ‬غالباً‭ ‬انجام‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬برای‭ ‬خانم‌هایی‭ ‬توصیه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬احتمال‭ ‬ازدست‭ ‬رفتن‭ ‬بارداری‭ ‬برای‭ ‬شان‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬همیشه‭ ‬هم‭ ‬روشن‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬بتوان‭ ‬سلامت‭ ‬نوزاد‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬داد‭.‬

نحوه‌‭ ‬آماده‭ ‬شدن

برای‭ ‬انجام‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬به‭ ‬طورمشخص‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬آمادگی‭ ‬خاص‭ ‬نیست‭.‬اما‭ ‬برای‭ ‬سونوگرافی‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬مثانه‭ ‬پرباشد‭.‬

انتظارات

آزمون‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬درمطب‭ ‬یا‭ ‬دربیمارستان‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬انجام‭ ‬وتکمیل‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬آزمون،‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬وقت‭ ‬می‌خواهد‭.‬

ضمن‭ ‬انجام‭ ‬آزمون

برای‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬غیرفشاری،‭ ‬بیمار‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬معاینه‌‭ ‬دراز‭ ‬می‌کشد‭. ‬احتمالاً‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فواصل‭ ‬منظم،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬فشارخون‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬می‌شود‭. ‬پزشک‭ ‬یا‭ ‬شخص‭ ‬مربوط‭ ‬دیگر‭ ‬دو‭ ‬کمربند‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬شکم‭ ‬باردار‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کمربندها‭ ‬دارای‭ ‬حس‌گر‭(‬سنسور‭)‬‌هایی‭ ‬برای‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬سرعت‭ ‬قلب‭ ‬کودک‭ ‬ودیگری‭ ‬دارای‭ ‬سنسورهایی‭ ‬برای‭ ‬تشخیص‭ ‬انقباضات‭ ‬رحم‭ ‬است‭. ‬احتمالاً‭ ‬ازخانم‭ ‬باردار‭ ‬خواسته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬وقتی‭ ‬کودک‭ ‬حرکت‭ ‬می‌کند‭ ‬یک‭ ‬تکمه‭ ‬را‭ ‬فشاردهد‭. ‬سپس‭ ‬حرکات‭ ‬کودک‭ ‬روی‭ ‬دستگاه‭ ‬ضبط‭  ‬قلب‭ ‬جنین‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬پزشک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬لحظه‭  ‬نگاه‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬مشخص‭ ‬نماید‭ ‬آیا‭ ‬وقتی‭ ‬کودک‭ ‬حرکت‭ ‬می‌کند،‭ ‬ضربان‭ ‬قلب‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مشخص،‭ ‬این‌‭ ‬آزمون‭ ‬20‭ ‬دقیقه‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬می‌انجامد‭. ‬اگر‭ ‬کودک‭ ‬خوابیده‭ ‬باشد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬مدتی‭ ‬انتظار‭ ‬کشید‭ ‬تا‭ ‬کودک‭ ‬بیدار‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬نتایج‭ ‬صحیح‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭. ‬دربعضی‭ ‬موارد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬پزشک‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬صدایی‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نوشیدن‭ ‬یک‭ ‬لیوان‭ ‬آب‭ ‬میوه،‭ ‬توسط‭ ‬مادر،‭ ‬کودک‭ ‬را‭ ‬بیدارکند‭.‬

‭ ‬ضمن‭ ‬معاینه‌ی‭ ‬سونوگرافی،‭ ‬خانم‌باردار‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬معاینه‭ ‬‌می‌خوابد‭.‬پزشک‭ ‬مقداری‭ ‬ژل‭ ‬روی‭ ‬شکم‭ ‬بیمار‭ ‬می‌گذارد‭. ‬سپس‭ ‬دستگاه‭ ‬کوچکی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬ترانسدیوسررا‭ ‬روی‭ ‬پوست‭ ‬شکم‭ ‬قرارداده‭ ‬ازیک‭ ‬نقطه‭ ‬به‭ ‬نقطه‌ی‭ ‬‌دیگر‭ ‬حرکت‭ ‬می‌دهد‭. ‬ترانسدیوسرپالس‌های‭ ‬امواج‭ ‬صوت‭ ‬ارسال‭ ‬می‌کند‭  ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬الگویی‭ ‬ازمناطق‭ ‬تیره‭ ‬وروشن‭ ‬جلوه‌گر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬مانیتور‭  ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تصویر‭ ‬کودک‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود‭. ‬دراین‭ ‬مرحله،‭ ‬حرکات‭ ‬تنفس،‭ ‬حرکات‭ ‬بدن،‭ ‬تنود‭ ‬عضله‭ ‬ومیزان‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌شود‭. ‬بر‭ ‬حسب‭ ‬بیدار‭ ‬یا‭ ‬خواب‭ ‬بودن‭ ‬کودک،‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬5‭ ‬تا30‭ ‬دقیقه‭ ‬طول‭ ‬می‌کشد‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزمون

وقتی‭ ‬انجام‭  ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬تمام‭ ‬شد،‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پزشک‭ ‬درمورد‭ ‬نتایج‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬وارد‭ ‬بحث‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

نتایج

به‭ ‬هرناحیه‌یی‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرارمی‌گیرد‭ ‬ازصفر‭ ‬تا‭ ‬2‭ ‬امتیازداده‭ ‬‌می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭  ‬امتیازها،‭ ‬برحسب‭ ‬معیارهای‭ ‬خاصی‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬محض‭ ‬آنکه‭ ‬فعالیت‌‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬مشاهده‭ ‬شد‭ ‬امتیاز‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭:‬

‭ ‬سرعت‭ ‬تپش‭ ‬قلب‭.‬‭ ‬نتایج‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬ازآزمون‭ ‬را‭ ‬واکنشی‭ ‬یا‭ ‬غیرواکنشی‭ ‬می‌نامند‭. ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬تپش‭ ‬قلب‭ ‬‌کودک‭ ‬تاحد‭ ‬دوبار‭ ‬یا‭ ‬بیشتر‭ ‬وحداقل‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬15‭ ‬ثانیه‭ ‬ظرف‭ ‬20‭ ‬تا40‭ ‬دقیقه‭ ‬شتاب‭ ‬پیدا‭ ‬می‌کند،‭ ‬نتایج‭ ‬را‭ ‬واکنش‌‌پذیر‭ ‬تلقی‭ ‬کرده‭ ‬وبه‭ ‬آن‭ ‬امتیاز‭ ‬2‭ ‬می‌دهند‭. ‬اگر‭ ‬تپش‭ ‬قلب‭ ‬کودک‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬معیار‭ ‬جور‭ ‬نباشد،‭ ‬نتیجه‌‭ ‬را‭ ‬غیر‭ ‬واکنشی‭ ‬تلقی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬امتیاز‭ ‬صفر‭ ‬می‌دهند‭. ‬باید‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬خوابیدن‭ ‬کودک،‭ ‬ضمن‭ ‬انجام‭ ‬آزمون‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نتایج‭ ‬غیر‭ ‬واکنشی‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬تنفس‭ ‬جنین‭.‬‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬حداقل‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬مورد‭ ‬تنفس‭ ‬ضرب‭ ‬آهنگین‭ ‬به‭ ‬مدت30‭ ‬ثانیه‭ ‬یا‭ ‬بیشتر‭ ‬ظرف30‭ ‬دقیقه‭ ‬باشد،‭ ‬2‭ ‬امتیاز‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬تنفس‭ ‬کودک‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬معیارجور‭ ‬نباشد‭ ‬امتیاز‭ ‬صفر‭ ‬کسب‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

‭ ‬حرکت‭ ‬جنین‭.‬‭ ‬هرگاه‭ ‬ظرف30‭ ‬دقیقه‭ ‬کودک‭ ‬بدن‭ ‬یا‭ ‬اندام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬یا‭ ‬بیشتر‭ ‬تکان‭ ‬دهد‭ ‬2‭ ‬امتیاز‭ ‬دریافت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬معبار‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬امتیاز‭ ‬صفر‭ ‬کسب‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭.‬

‭ ‬تنود‭ ‬عضله‭ ‬جنین‭.‬‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬خمیده‌ی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بازکند‭ ‬و‭ ‬ببندد‭ ‬وبه‭ ‬سرعت‭ ‬به‭ ‬حالت‭ ‬خمیده‌ی‭ ‬اول‭ ‬بازگردد‭ ‬2‭ ‬امتیاز‭ ‬دریافت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬تنود‭ ‬عضله‭ ‬دارای‭ ‬این‭ ‬معیار‭ ‬نباشد‭ ‬امتیاز‭ ‬صفر‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

‭ ‬میزان‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭.‬‭ ‬در‭  ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بزرگترین‭ ‬قسمت‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭ ‬می‌روند‭. ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬امتیاز2،‭ ‬محوطه‭ ‬باید‭ ‬دارای‭ ‬اندازه‌ای‭ ‬‌‌باشد‭. ‬درصورتی‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬معیارموافق‭ ‬نباشد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬امتیاز‭ ‬صفر‭ ‬می‌دهند‭.‬

‭ ‬سپس‭ ‬این‭ ‬امتیاز‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬امتیاز‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آید‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬مشخص،‭ ‬امتیاز‭ ‬8‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬اطمینان‭ ‬بخش‭ ‬است‭. ‬امتیاز‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬بیشتر‭ ‬آزمون‭ ‬است‭. ‬دربعضی‭ ‬موارد،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمدن‭ ‬امتیاز‭ ‬پایین‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬پزشک‭ ‬توصیه‭ ‬به‭ ‬زایمان‭ ‬زودرس‭ ‬یا‭ ‬فوری‭ ‬نماید‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اگر‭ ‬پزشک‭ ‬تصور‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬مقدار‭ ‬مایع‭ ‬آمنیوتیک‭ ‬کم‭ ‬است،‭ ‬انجام‭ ‬تکراری‭ ‬این‭ ‬آزمون‭ ‬لازم‭ ‬خواهد‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امتیاز‭ ‬کلی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬زایمان‭ ‬زودرس‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬عوامل‭ ‬ازجمله‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کورتیکوستروئیدها‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬عفونت‭ ‬بر‭ ‬نتایج‭ ‬دورنمای‭ ‬بیوفیزیکی‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌گذارد‭. ‬از‭ ‬کورتیکوستروئیدها‭ ‬برای‭ ‬سرعت‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬بلوغ‭ ‬ریه‭ ‬کودک‭ ‬استفاده‭ ‬می‌شود‭.‬

‭ ‬باید‭ ‬درمورد‭ ‬نتایج‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬با‭ ‬پزشک‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬نشست‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬از‭ ‬مفهوم‭ ‬آن‭ ‬درسلامت‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬کودک‭ ‬اطمینان‭ ‬یافت‭.‬

 


نظرات
محمد
باسلام مطالب فوق بسیارآموزنده و آگاهی دهدنده بودو از آقای دکترمحمدنژاد کمال تشکر و قدردانی دارم. با تجدیداحترام
ارسال نظر

3 + 1 =

replica audemars piguet replica patek philippe replica breitling watches