شماره ۱۱۷۳

بینشی جدید درمورد شیرمادر

دکتر منوچهر مجد، متخصص زنان و زایمان
  • چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 11:24
  • پزشکی امروز
  • 0
بینشی جدید درمورد شیرمادر

طی آخرین تحقیقات صورت‌گرفته، فرزندان‌پسر از شیر‌مادر، چربی ‌و پروتئین  بیشتری به نسبت فرزندان دختر دریافت‌می‌کنند. محققان هماهنگ‌کننده خدمات شیردهی در مرکز‌‌پزشکی‌ دانشگاه واشنگتن طی اظهارنظری، تمایزجنسی در شیردهی را مجذوب‌کننده می‌دانند. می‌دانیم که پسران سریع‌تراز دختران رشد می‌کنند و این‌امر شاید به‌علت شیر باشد یا شیر ممکن‌است به فرماندهی کودک پاسخ‌دهد که ممکن‌است با ترکیب‌شیمیایی دوران بارداری تشدیدشده یا به‌دلیل حالت مکیدن نوزاد باشد. با وجود این در زمان شیردهی حالت متفاوتی مشاهده‌نمی‌شود. Barbara Holmes متخصص شیردهی در مرکز پزشکی دانشگاه Langone این نظر را دارد که مفهوم این پدیده نادانسته بوده و به‌طور شفاف مدارکی درمورد امکان یا درستی آن وجودندارد و اظهارمی‌دارد که نوزادان نارس از کودکان نوپا یا بزرگتر، شیر متفاوت‌تری دریافت‌می‌کنند و بدن ‌می‌داندکه چه شیری براساس آنچه که کودک می‌مکد تولیدکند؛ بنابراین پسران متفاوت‌تر‌از دختران می‌مکند و در بررسی‌های درازمدت اطلاعات بیشتری به‌دست خواهدآمد.

بررسی‌های متعددی نشان‌می‌دهند؛ فرزندانی‌که شیر مادر  را می‌خورند کمتر مبتلا به بیماری‌های‌عفونی می‌شوند، اما بررسی‌های جدید نشان‌می‌دهد که شیرمادر در تجلی‌ژن درسلول‌های معده تأثیرگذار می‌باشد. پروفسور تغذیه و کودکان در دانشگاه ایلینویز، ضمن تأیید این پژوهش اظهارمی‌دارد که ما برای پاسخ‌دهی به این پرسش که چگونه شیر‌مادر و انواع فورمولا متفاوت هستند، پاسخ‌های بسیاری داریم. بررسی‌‌وی روی کولونیزاسیون باکتری‌ها در دستگاه گوارش کودکان نشان‌داده‌است تفاوت‌هایی‌که درکودکان شیرخوار مشاهده‌می‌شود، ممکن‌است آنان را درمقابل اسهال یا آلرژی‌های‌غذایی محافظت‌نماید. شیرمادر غنی‌از اولیگوساکارید شیر انسانی است (HMOs) که به‌ محافظت کودک درمقابل عفونت‌ها کمک‌می‌نماید. در شیر بعضی‌از مادران بیش‌از ۲۰۰نوع گوناگون‌از HMOs وجود دارد که در فورمولا وجودندارد و بنابراین تنها راه به‌دست‌آوردن آنها افزودن شیرمادر به رژیم روزانه کودک شیرخوار می‌باشد. می‌دانیم که شیر مادر دارای این ترکیبات می‌باشد اما درمورد محتویات یا تنوع آن به‌قدر کافی نمی‌دانیم. پرسش بزرگی که مطرح‌است این می‌باشد که آیا ارتباط بی‌نظیری میان HMOs مادر و نوزاد وجود دارد؟

ساختن فورمولای بهتر برای کودکان با افزودن HMOsبه فورمولا ممکن‌نیست، زیرا HMOs به‌صورت طبیعی در شیرمادر وجوددارد. ما به فهم بهتری از بی‌نظیربودن ارتباط میان مادر و نوزاد شیرخوار نیاز داریم. هرچه به جلومی‌رویم انواع فورمولای بیشتری شبیه به شیرمادر به‌دست می‌آوریم. ساخت انواع فورمولای کودکان درحال پیشرفت بوده و می‌توانند بهترین باشند. ما سعی براین داریم که بی‌نظیری شیرمادر را مشخص‌نموده و اطلاعاتی در بهبود انواع فورمولای کودکان به‌کاربندیم زیرا تمام مادران به کودک خود شیر نمی‌دهند یا قادر به شیردادن نیستند.


ارسال نظر

8 + 7 =

replica audemars piguet replica patek philippe replica breitling watches