شماره ۱۱۸۳

تفاوت‌ها در زیباسازی مردان و زنان

دکتر محمدرضا شفیعی - پوست، زیبایی و لیزر
  • چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 12:4
  • پزشکی امروز
  • 0
تفاوت‌ها در زیباسازی  مردان و زنان

برای ‌مشخص‌شدن وجوه افتراق در ارائه اقدامات زیباسازی مردان درمقایسه با زنان، ابتدا ضروری است که بحث تفاوت‌ها را از آناتومی و اسکلت استخوانی جمجمه آغاز کنیم:

۱ـ تفاوت‌ها در استخوان جمجمه:

اسکلت جمجمه آقایان تفاوت‌های فاحشی با استخوان جمجمه زنان دارد.

الف ـ استخوان پیشانی مردان:

استخوانی ضخیم داشته و شکل آن نیز چهارگوش و مربعی می‌باشد، درصورتی‌که استخوان پیشانی زنان دایره‌ای و گرد بوده و درناحیه مرکزی پیشانی، این استخوان کاملاً برجسته می‌باشد.

ب ـ لبه فوقانی استخوان حدقه چشم:

موهای ابروها روی این لبه قرارگرفته و نزد آقایان این استخوان گرد، ضخیم و به‌طورعمده به‌طرف داخل حدقه تمایل داشته و از این رو کمتر برجسته و بیشتر ضخیم می‌باشد.

در نزد زنان این لبه استخوان نازک و کشیده بوده و در لمس برجستگی ظریف محسوس و یکنواختی در تمامی عرض آن احساس می‌گردد.

ج ـ استخوان فک و آرواره:

عضلات صورت روی این استخوان‌ها قرارگرفته و گونه را تشکیل‌می‌دهند.

۲ـ تفاوت‌ها در چهره:

الف ـ یک‌سوم فوقانی صورت (پیشانی):

پیشانی مردان وسیع، ضخیم و فراخ بوده و قوس ابرو برجسته و به‌طرف داخل حدقه‌چشم گرایش دارند.

ابروها، افقی بوده و یک سوم خارجی ابروها، افتاده و به‌طرف پایین کشیده شده‌اند.

پیشانی در زنان، باتوجه به تمایزهای اسکلت استخوانی گفته‌شده ظریف، گرد و در مرکز، برجستگی خاص و نمایانی را نشان می‌دهد.

لبه فوقانی حدقه که ابروها روی آن روئیده‌اند، همان‌گونه که به استخوان آن نیز اشاره شد، برجستگی محسوس و به‌طرف بالا دارد؛ به‌طوری‌که ابروهای خانم‌ها برخلاف چهره مردان، تمایل به‌طرف بالا داشته و یک‌سوم خارجی ابروها، کشیده و متمایل به‌ سمت پیشانی می‌باشد.

ب: یک‌سوم میانی صورت:

این قسمت از صورت نقشی تعیین‌کننده در زیباسازی و جوان‌تر نمودن زنان داشته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

قسمت میانی صورت به لحاظ حضور گونه‌ها، چروک‌های زیر چشم‌ها و فرورفتگی کنار بینی تا لب فوقانی، نقش زودرسی در نشا‌دادن لاغری، تکید‌گی و پیری فرد داشته و بدین خاطر است که پزشک‌زیبایی با شناخت علمی از این منطقه و نقاط ضعف و قوت‌ آن، می‌تواند نقش موثر و جالب توجهی در جوانسازی و زیباسازی مردان و به‌ویژه زنان ایفا نماید.

این منطقه که شامل گونه‌ها، فک، آرواره و لب‌فوقانی می‌گردد، در مردان منطقه‌ای درشت، عضلانی و ضخیم همراه با چین‌های عمیق و فرورفتگی‌های کاملاً محسوس و نیز پوست کلفت و منفذدار در ناحیه میانی صورت را نشان‌می‌دهد.

ظریف، کوتاه و منحنی بودن عضلات این منطقه در زنان موجب‌گشته تا چهره زن، برخلاف مردان، درشت و پهن و بزرگ نبوده و چین‌ها نیز کم‌عمق، باانحنا و به‌صورت محوشونده‌ای درصورت زنان عمل نمایند.

نزد زنان ویژگی‌های این منطقه متفاوت با مرد می‌باشد و عضلات گونه، آرواره و فک، ظریف و گرد و لطیف بوده و برجستگی گونه‌ها به‌شکلی است که چروک‌ها از کناره‌های بینی تا لب، زاویه‌دار و عمیق نبوده و با گذشت عمر و تاثیر عوامل داخلی و خارجی، افتادگی و شل‌شدن عضلات و فرتوت گشتن پوست را بیش از دیگر نقاط به نمایش می‌گذارد.

ج ـ یک‌سوم تحتانی صورت:

این منطقه شامل نواحی تحتانی فک و آرواره و نیز چانه می‌باشد.

نزد مردها، شاخه پایین رونده استخوان فک تحتانی با یک زاویه حاد، از حالت عمودی به افقی و به‌طرف داخل تغییر جهت‌داده و به‌طرف چانه چرخش پیدا می‌کند که این ویژگی درمردان سبب‌گشته که ناحیه فک و چانه، پهن، چهارگوش و برجسته خود را نمایان سازد.

چین‌های عمیق و محسوسی که در این یک سوم تحتانی صورت  از پیرشدن پوست درمردان خبر می‌دهد، به‌طورعمده ناشی از ضخامت استخوان فک و چرخش و زاویه‌یافتن این استخوان می‌باشد.

این قسمت از صورت نقش مهمی در زیبا و جوان‌ترکردن مردان ایفا می‌کند و تمرکز پزشک زیبایی در این منطقه، می‌تواند نتایج مطلوب و رضایتمندی را برای آقایان ایجاد نماید.
نزد زنان این منطقه نیز کاملاً متفاوت با مردان بوده و زاویه استخوان فک به آرامی و اندک صورت گرفته و بنابراین سطح آرواره و چانه در آنها محدود می‌باشد.

عضلات فک، آرواره و چانه نزد زنان ضخیم نبوده و برجستگی عضلات موجب‌گشته تا این ناحیه دارای انحنای ظریف درنواحی آرواره و چانه بشود، به‌طوری‌که چین‌ها بسیار‌کم نمایان بوده و چانه از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردار می‌باشد.

اگر بخواهیم تمایزها و تفاوت‌های ذکرشده در فوق را در یک جمله خلاصه نماییم، باید گفت که:

شکل صورت مردان زاویه‌دار و چهارضلعی است، درصورتی‌که چهره زنان اغلب بدون زاویه،‌گرد و بیضوی می‌باشد.

جوان‌سازی و زیباسازی درمردان:

حال با این مقدمه طولانی می‌توان با دیدی جامع، اقدام به زیبا و جوان‌تر کردن مردان نمود:

این نکات کلیدی را در اقدام به جوان‌تر و زیبانمودن مردان به‌خاطر بسپارید:

۱ـ چهره طبیعی فرد (چه مرد و چه زن) را در انجام هر اقدامی باید حفظ کرده و اقدام زیبایی باید به گونه‌ای انجام گیرد که این چهره طبیعی، زیباتر و جوان‌تر گردد.

در مورد آقایان دو قسمت میانی و تحتانی در این اقدام‌ها حیاتی بوده و باید به زاویه‌ها و برجستگی و فرورفتگی‌های استخوان‌ها و عضلات دقت وافرنمود تا حالت طبیعی خطوط یادشده، محونگشته و یا غیرطبیعی نگردد.

۲ـ حالات بیان احساسات یا میمیک صورت (ناراحتی، اخم، شادی، خنده، تعجب و...) فرد هیچ تغییری نباید بکند.

حفظ و رعایت این خصیصه به ویژه نزد مردان که بیان حس خشم و عصبانیت‌ آنان برایشان بیش از همدلی و مهربانی است از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

۳ـ محافظت کامل از نگاه طبیعی:

خط قرمز و خطای نابخشودنی پزشک اقدام‌کننده در منطقه یک سوم میانی صورت، از بین بردن «نگاه‌طبیعی» فرد می‌باشد.

تزریق بوتاکس، فیلر، لیزر زیرچشم و یا هر اقدام زیبایی دیگر باید منوط به همین اصل اساسی باشد که «نگاه طبیعی» فرد، غیرطبیعی و مصنوعی نگردد.

۴ـ پرهیز از زنانه‌کردن صورت مردان:

یکی از خطاها درمنطقه یک سوم فوقانی صورت، زنانه‌کردن چهره مردان می‌باشد که پزشک‌زیبایی با دقت کافی و بررسی‌های بسیار، پیش‌از هر اقدام باید از وقوع این خطای نامطلوب جلوگیری نماید.

اصول کلی تزریق بوتاکس درمردان:

ضمن انجام تزریق بوتاکس در نقاط مشخص و با مقدار معین، ضرورت دارد که اصول ذیل بادقت وافر توسط پزشک‌زیبایی به‌هنگام تزریق بوتاکس برای مردان رعایت گردد:

ـ چروک‌های ناحیه صورت به‌ویژه درناحیه پیشانی نباید به‌طور‌کامل محوگردند.

ـ از منجمد و بی‌حرکت نمودن عضلات باید پرهیز نمود، باذکر این مهم که بیان احساسات درمردان، اغلب باعضلات صورت همراه انجام‌می‌پذیرد.

ـ عضلات صورت نباید کاملا در اثر تزریق بوتاکس، بلوک گردد و تمامی میمیک‌های صورت درشکل خفیف باید حضور داشته باشند.

ـ از افتادگی و پتوز پلک فوقانی و قسمت خارجی ابرو، به‌لحاظ ضخامت و سنگینی پلک‌ها باید به‌جد پرهیزگردد.

ـ  از  بالارفتن ابروها درمردان باید پرهیزنمود و شیوه تزریق باید به‌شکلی باشد که ابروهایشان پس از تزریق به‌حالت افقی درآید.

اصول کلی تزریق فیلر درمردان:

پیش‌از برشمردن اصولی که برای تزریق فیلر درمردان باید رعایت گردد، ضروری است تا نگاهی به‌تحقیقی‌که Wysong توسط ام.آر.ای درمورد تفاوت‌های میان مردان و زنان، درپدیدارشدن پیری در مناطق مختلف صورت انجام‌داده، نظری بیاندازیم:

الف ـ پیری در ناحیه گیجگاهی:

ـ درمحدوده سنین ۲۶تا ۲۷سالگی، چین و چروک‌های این ناحیه در ۳۲درصد از زنان و در ۲۳درصد ازمردان ظاهر می‌گردند.

ج ـ پیری در نواحی فک و آرواره:

در طی همان سال‌های ذکرشده، نزد ۱۵درصد ازمردان و ۲۱درصد از خانم‌ها چین و چروک پیری در این دومنطقه ظاهر می شوند.

بنابراین با نگاهی به نتایج حاصله از این تحقیق درمی‌یابیم که روند پیری و ظاهرشدن چین و چروک‌ها  درمردان، بیشتر در نواحی زیرچشم‌ها اتفاق می‌افتد و نزد خانم‌ها اغلب در نواحی گیجاهی، گونه‌ها و آرواره نمایان می‌گردد.

حال اصولی که باید در تزریق فیلر برای مردان، به‌دقت رعایت گردد:

ـ بنابراین از هرکلام، بر حفظ و نگهداری چهره مردانه به‌هنگام تزریق فیلر تاکید خاص می‌گردد.

ـ در تزریق فیلر برای مردان ابتدا باید به مناطقی که حجم عضلانی و چربی خود را از دست داده‌اند حساس شد و درمان با فیلر را از این نواحی آغاز نمود.

ـ نواحی پلک تحتانی، عضلات آرواره و گونه‌ها از محل‌هایی هستند که زود حجم عضلانی و چربی خود را از دست داده و صورت آقایان را تکیده، پیر و نحیف نشان می‌دهند.

ـ هماهنگی درتمامی صورت به‌هنگام تزریق فیلر باید رعایت شود.

ـ از پرکردن و محو فرورفتگی‌های ناشی از چین‌های عمیق توسط فیلر خودداری شود.

ـ درگذاردن و ایجادگونه توسط فیلر نزد مردان نحفیف و تکیده، به‌جد دقت گردد تا هارمونی صورت حفظ شود.

ـ از تزریق فیلر در چروک‌های عمیق میان دو ابرو خودداری شود، چراکه با انقباض‌های شدید و مکرر عضلات پیشانی، امکان حرکت فیلر تزریق‌شده به‌طرف پایین و ایجاد توده‌ای غیرطبیعی در دو قسمت داخلی پلک فوقانی وجود دارد.


ارسال نظر

8 + 5 =

replica audemars piguet replica patek philippe replica breitling watches