شماره ۱۲۰۷

پرسش و پاسخ پیرامون عفونت‌های پاپیلومای انسانی (HPV)

دکتر منوچهر مجد - متخصص بیماری‌های زنان
  • چهارشنبه 21 شهریور 1397 ساعت 9:4
  • پزشکی امروز
  • 0
پرسش و پاسخ پیرامون عفونت‌های پاپیلومای انسانی (HPV)

• عفونت‌هایHPV تا چه اندازه شایع هستند؟

این میزان عفونت‌ها چنان شایع است که به‌طور‌تقریب تمامی زنان و مردان ممکن‌است حداقل یک‌بار در‌طول زندگی خود بدان دچار‌گردند و شوربختانه به‌دلیل عدم‌آگاهی از ابتلایشان، آن‌را نادانسته به شریک‌جنسی خود انتقال‌می‌دهند. مطابق با آمارCDC درحال‌حاضر و در‌آمریکا تقریباً ۸۰میلیون‌تَن به ‌این‌ عفونت مبتلا‌می‌باشند و هر‌ساله‌، حد‌ود ۱۴میلیون‌تَن نیز به‌تعداد این ناقلان اضافه‌می‌گردد.

• عفونتHPV  چه مشکلاتی را ایجاد‌می‌کند؟

اغلب اشخاص دچار نشانه‌های عفونت‌، نکات‌بهداشتی را رعایت‌نمی‌کنند. بیشتر عفونت‌هایHPV  طی دوسال خودبه‌خود ازبین‌می‌روند‌، درمواردی نیز برخی‌از انواع سرطان یا بیماری‌های دیگر را ایجاد‌می‌نمایند. از انواع بیماری‌هایی که عفونت‌های‌‌HPV سبب‌می‌گردند می‌توان به سرطان دهانه رحم، سرطان‌واژن وولو ‌(Vulvar cancer) در زنان و سرطان‌های آلت‌تناسلی در مردان و بیماری‌های مشترکی از‌جمله، سرطان‌های‌مقعد و پشت‌حلق ازجمله سرطان‌زبان و لوزه‌ها (دهان/ حنجره) در مردان و زنان اشاره‌نمود. هرساله در‌آمریکا عفونت‌HPV حدود ۳۲/۵۰۰‌مورد سرطان در مردان و زنان ایجاد‌می‌نماید.

• ابتلای افراد به عفونت‌‌HPV چگونه است؟ از چه راه‌هایی امکان ابتلا وجود دارد؟

اولین و مهمترین عامل ابتلا به این عفونت‌، برقراری تماس‌جنسی با شخص ناقل این عفونت است. در اغلب موارد اشخاص این عفونت را با تماس‌جنسی واژینال یا مقعدی‌ و‌ ارتباط جنسی دهانی دریافت‌می‌نمایند‌. حتی در برخی‌از موارد یک شخص ممکن‌است بیش‌از یک‌نوع عفونت داشته باشد. یک زن باردارِ ناقل عفونت‌HPV می‌تواند به‌هنگام زایمان عفونت را به نوزادِ خود نیز منتقل‌نماید و با‌وجود‌اینکه این رخداد آنچنان معمول نمی‌باشد، اما کودک دچار عفونت ریوی مکرر(RRP) می‌شود که موجب رشد زگیل‌هایی مانند زگیل‌های‌تناسلی در حلق نوزاد می‌گردد و ازجمله موارد نادر و خطرناک می‌باشد. شواهدی مبنی‌بر انتقال این ویروس از یک‌فرد در محیط پیرامونی و آلوده (مانند توالت‌فرنگی) مشاهده نشده‌است‌. اما در‌هر‌صورت رعایت تمامی موارد بهداشتی در‌هر‌شرایط جهت پیشگیری‌از ابتلا به این عفونت الزامی است‌.

• چه گروهی باید واکسن‌‌HPV  بگیرند؟

تمام دختران‌وپسران در گروه‌سنی ۱۱تا‌۱۲‌سال باید مجموعة پیشنهادی واکسن عفونت‌‌HPV را دریافت‌نمایند و حتی واکسیناسیون را می‌توان از سن ۹سالگی نیز آغاز‌نمود‌. پسران و دختران زیر ۲۰سال که واکسن دریافت‌ننموده‌اند باید واکسن دریافت‌نمایند. واکسن برای زنان جوان تا سن ۲۶سالگی و مردان تا سن ۲۱سالگی پیشنهاد‌می‌شود‌. تزریق واکسن برای اشخاص زیر اگر جوانتر بوده و واکسن دریافت‌نکرده‌اند، الزامی می‌باشد:

۱ـ مردان جوانی‌که با مردان ارتباط‌جنسی دارند، ازجمله مردان‌جوانی که همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا هستند یا تمایل به برقراری ارتباط‌جنسی با مردان دارند‌.

۲ـ جوانان بزرگتر که تا سن ۲۶‌سالگی تغییر‌جنسیت داده‌اند.

۳ـ جوانان بزرگتری که وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مصونیتی (شامل‌HIV) تا سن ۲۶سالگی دارند‌.

• چرا برای سنین ۹تا۱۴سالگی دو دوز واکسن و برای افراد بزرگتر 3دوز واکسن پیشنهاد‌می‌شود؟

از سال‌۲۰۰۶ واکسن‌HPV در مجموعة ۳دوز درمدت ۶ماه پیشنهاد‌گردید و در‌سال‌۲۰۱۶ مرکز کنترل وپیشگیری‌از بیماری‌ها‌،  به دو دوز و سن دریافت مجموعة واکسن را پیش‌از ۱۵‌سالگی تغییر‌داده است‌. دوز‌دوم واکسن‌HPV باید ۶‌تا‌۱۲ماه پس‌از دوز ‌اول داده‌شود‌. افراد‌بالغ که دوز دریافتی اول و دوم آنها به فاصله کمتر‌از ۵‌ماه بوده‌است نیاز به دوز‌سوم‌HPV دارند‌. افراد زیر ۲۰‌سال و نوجوانان در سنین ۱۵تا۲۶‌سالگی نیاز به ۳‌دوز واکسن دارند‌. گروه دیگری که شامل تجویز ۳‌دوز می‌گردند، اشخاص با مواردی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و مصونیت‌زایی از سنین ۹تا۲۶‌سالگی می‌باشند‌. بررسی‌ها نشان‌داده‌اند که دو دوز واکسن‌HPV داده‌شده به‌مدت ۶‌ماه در نوجوانان سنین ۹تا۲۴سال بهتر‌از سه دوز داده‌شده به نوجوانان بزرگتر عمل می‌نماید و دراین‌مورد جهت آغاز واکسیناسیون در نوجوانان ۱۵‌سال یا بیشتر این اثر را نشان‌نداده است.

• چرا واکسن برای سنین ۱۱تا۱۲سال پیشنهاد‌می‌شود؟

به‌سبب تأثیر بیشینۀ واکسن، بایدپیش‌از در‌معرض عفونت قرار‌گرفتن شخص تجویز‌گردد.تضمینی نیز وجود ندارد که افراد زیر ۲۰‌سال به سن بلوغ رسیده یا فعالیت‌جنسی داشته باشند. اشخاص زیر۲۰‌سال باید تمام مجموعه دوزهای پیشنهادی را پیش‌ازآنکه هر‌گونه تماس‌جنسی داشته‌باشند دریافت‌نمایند‌.

• واکسن‌‌HPV چگونه عمل‌می‌کند‌؟

در‌حال‌حاضر‌ بهترین راه‌حل پیشنهادی‌، دریافت واکسن می‌باشد‌. پژوهش‌های کلینیکی نشان‌داده‌است که واکسن ۱۰۰درصد در مراحل پیش‌از سرطان‌های دهانه‌رحم و زگیل‌های‌تناسلی محافظت ایجاد‌می‌کند. ازسال۲۰۰۶ که نخستین واکسن پیشنهاد شده‌است به میزان ۶۴‌درصد کاهش در عفونت‌های نوع‌HPV، در دختران زیر۲۰‌سالی که واکسن دریافت‌نموده‌اند در آمریکا ایجاد شده‌است. در سایر کشورهایی مانند استرالیا که پیش‌از آمریکا نسبت‌به تحت‌پوشش قراردادن واکسن اقدام نموده‌، کاهش وسیعی در سرانجام عفونت های ناشی‌از HPV مشاهده شده‌است.

لازم‌به‌ذکر‌است که شواهدی دال‌بر از‌بین‌رفتن تأثیر واکسن‌های‌HPV پس‌از یک دورۀ طولانی وجود ندارد. در بررسی‌های صورت‌گرفته‌، اگر موضوع فوق طی تصمیم متخصصان و کمیتۀ مشورت رد‌گردد‌، دوز تقویت‌کننده باید پیشنهاد‌شود و حتی پس‌از گذشت ماه‌ها و سال‌ها از آخرین‌تزریق واکسن باید کامل شود، اما نیاز به آغاز دوبارة مجموعه واکسن نمی‌باشد‌. واکسن‌HPV براساس سن پیشنهاد‌می‌شود و براساس تجربه جنسی نیست‌. حتی اگر فردی پیش‌از‌این فعالیت جنسی داشته است، باید واکسن‌HPV دریافت‌نماید‌. با‌وجود‌آنکه عفونت اولیه‌HPV در یکی‌از چند تجربیات‌جنسی رخ‌می‌دهد، یک فرد امکان ندارد درمعرض تمامی انواع‌HPV  که به‌وسیلة واکسن‌های‌HPV تحت‌پوشش بوده‌اند قرار‌گیرد‌.

• آیا واکسیناسیون‌HPV محافظت‌ مشابهی از سرطان‌ دهانة‌رحم در‌تمامی گروه‌های قومی/نژادی ایجاد‌می‌نماید؟

انواع گوناگون عفونت‌HPV‌، سرطان دهانة‌رحم ایجاد‌می‌کنند‌. واکسن‌های‌HPV وظیفۀ محافظت از انواع HPV را دارندکه بیشترین سرطان‌های دهانه‌رحم را ایجاد‌می‌نمایند. بنابراین واکسیناسیون محافظت بالایی برای تمامی گروه‌های قومی/نژادی ایجاد‌می‌نماید‌. هر ۳‌ واکسن مجاز در‌مقابل انواع‌ ۱۶ و ۱۸ که مسبب بسیاری‌از سرطان‌ها در‌میان گروه‌های  نژادی‌/قومی می‌باشند (۶۷درصد درنژادسفید، ۸درصد در نژاد‌سیاه و ۶۴ درصد درآمریکای لاتین) واکسن با ظرفیت ۹محافظت در‌مقابل ۷نوع واکسنHPV که مسبب ۸۰درصد از سرطان‌های دهانة‌رحم تمامی گروه‌های نژادی‌/قومی در آمریکا می‌باشند ایجاد‌می‌کند‌. افراد زیر۲۰‌سال و نوجوانان که مجموعه واکسن را دریافت نکرده‌اند بایستی هرچه سریعتر اقدام‌نمایند‌. برای محافظت در‌مقابل سرطان دهانه رحم زنان ۲۱تا۶۵سال بایستی برای غربالگری سرطان در فواصل منظم تحت مراقبت‌های پیگیری‌کننده توسط پزشک یا پرستار قرارگیرند.

• چگونه مطمئن‌شویم که واکسنHPV  قابل‌اطمینان  است؟

آمریکا اخیراً سالم ترین و موثرترین فرآوردة واکسن را تهیه نموده‌است.آزمایش‌ها و بررسی‌های فراوان‌، پیش‌از‌آنکه در دسترس عموم قرار‌گیرد، جهت اطمینان از سلامت واکسن لازم است انجام شود و این روند کار ممکن‌است ده‌ها سال یا بیشتر به‌طول انجامد‌. کارایی واکسن در مرکز کنترل و پیشگیری‌از بیماری‌ها وسازمان غذا وداروی آمریکا همواره رصد می‌شود و هرگونه اثرات توام یا امکان عوارض‌جانبی را ازطریق سیستم ثبت عوارض‌جانبی واکسن و سایر سیستم های سلامت واکسن بررسی دقیق‌می‌گردد‌. هر ۳‌نوع واکسنCERVARIX,GARDASIL,GARDASIL9 سال‌ها آزمایش بررسی سلامت شده‌اند تا اجازة توزیع‌ را از سازمان غذا و دارو بگیرند. CERVARIX در تحقیقات‌کلینیکی در بیش‌از ۳۰۰۰۰مورد از زنان .GARDASIL در بیش‌از ۲۹۰۰۰‌زنان‌ومردان و Gardasil9 در بیش‌از ۱۵۰۰۰زنان‌و‌مردان بررسی شده‌اند و هیچگونه عوارض سلامت وابسته در‌این‌بررسی‌های کلینیکی یافت نشده‌است. سازمان غذا‌ودارو فقط زمانی اجازۀ تایید را صادرمی‌نماید که واکسن سالم، مؤثر و فواید آن بر خطرات برتری داشته‌باشد. مرکز‌‌ کنترل ‌و پیشگیری‌از بیماری‌ها و سازمان غذا‌ودارو به بررسی دقیق سلامت و اثرات مفیــد واکسن بـرای جامــعه می‌پردازند‌.

• عوارض‌جانبی احتمالی واکسن‌HPV چیست؟

واکسیناسیون‌‌HPV مانند هر‌دارویی می‌تواند عوارض‌جانبی داشته‌باشد و برای بسیاری‌از اشخاص‌که واکسن دریافت‌نموده‌اند ممکن‌است همراه با عوارض‌‌جانبی نباشد‌. گروهی اصلاً عوارض‌جانبی نشان‌نمی‌دهند؛ گروهی‌از اشخاص عوارض‌جانبی ملایمی دارند مانند زخم ناحیه بازو، اما شایعترین عوارض جانبی شامل‌اند بر: ۱ـ درد، قرمزی، یاتورم بازو در محل تزریق واکسن ۲ـ سردرد یااحساس خستگی ۳ـ‌ تهوع ۴ـ درد مفاصل یا عضلات‌.

حملة غش کوتاه‌مدت و نشانه‌های‌وابسته مانند حرکات‌تشنجی پس‌از هر عمل‌طبی مانند واکسیناسیون ممکن است رخ‌دهد. نشستن یا دراز کشیدن پس‌از دریافت واکسن می‌تواند ‌از غش‌کردن و ... پیشگیری به‌عمل‌آورد‌. در موارد نادر نیز واکنش‌های‌آلرژی ‌(آنافیلاکسی‌) شدید ممکن‌است پس‌از واکسیناسیون رخ‌دهد‌. اشخاص با آلرژی شدید به هر‌نوع ترکیب واکسن نباید واکسن‌HPV دریافت نمایند‌. واکسن‌HPV عفونت‌HPV یا سرطان ایجاد نمی‌کند و در سنین پیشنهادی، دریافت‌کننده واکسن را به سرطان ایجاد‌شده به‌وسیلة‌HPV آسیب‌پذیر نمی‌نماید‌. مدارکی در دسترس‌نمی‌باشد که دریافت واکسن‌HPV اثراتی در باروری زنان داشته باشد‌. در حقیقت دریافت واکسن ومحافظت در‌مقابل سرطان‌های وابسته به HPV می‌تواند به زنان و خانواده در بارداری و داشتن فرزندان سالم کمک‌نماید‌.

• چرا الزامی برای ورود واکسن به مدارس نیست؟

عوامل متعددی برای تجویزنمودن واکسن در مدارس‌، ازجمله حمایت جامعه برای رفع‌ نیاز منابع مالی برای اجرا و تحمیل‌نمودن بر پرسنل مدرسه برای نیاز به دریافت واکسن و رایج‌کردن سطح واکسیناسیون، وجود‌دارد‌. تقریباً هر استانی نیاز به مجموعه واکسن‌ها (کزاز‌، دیفتری‌، واکسن سیاه‌سرفه بدون سلول‌) (Tdap) دارد و برای ورود به دبیرستان والدین می‌توانند این ملاقات را با پزشک برای دریافت اولین واکسنHPV و واکسن ۴ظرفیتی مننگوکوک برای فرزندان زیر ۲۰سال در همان زمان داشته باشند‌. برنامة واکسن برای  کودکان، به خانواده‌های واجد‌شرایط که از‌طریق دیگری دسترسی به واکسن ندارندکمک‌می‌نماید.


Ref

CDC.Gov


ارسال نظر

1 + 8 =

replica audemars piguet replica patek philippe replica breitling watches