شرایط اشتراک هفته‌نامه پزشکی امروز

هفته‌نامه پزشکی امروز چهارشنبه هرهفته و در سال ۴۸ شماره منتشر و از طریق پست ارسال می‌گردد. متقاضیان هفته‌نامه می‌توانند با پرداخت مبلغ براساس جدول زیر بشماره حساب کارت سامان ۲۵۶۹ ۱۴۳۶ ۸۶۱۰  ۶۲۱۹   بنام آقای مهندس اردوان سیف بهزاد واریز و سپس اقدام به ثبت‌نام فرمائید.

هزینه یکسالۀ اشتراک پزشکان محترم ۱۵۰.۰۰۰ تومان

هزینه یکسالۀ اشتراک پیراپزشکان محترم ۱۲۰.۰۰۰ تومان

هزینۀ یکساله اشتراک دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی ۹۰.۰۰۰ تومان

هزینه یکساله اشتراک جهت علاقمندان به حرفۀ پزشکی با ۱۵٪ تخفیف ۲۰۴.۰۰۰ تومان

هفته نامه برای اساتید محترم دانشگاه‌های سراسر کشور و انجمن‌های پزشکی و پیراپزشکی به رایگان ارسال می گردد .

نوع اشتراک :  
کد رهیگیری مبلغ واریزی :  
کد ملی :  
نام :  
نام خانوادگی :  
مقطع تحصیلی :  
رشته :  
شماره نظام پزشکی :  
تصویر کارت نظام پزشکی/ کارت دانشجویی :  
ایمیل :  
آدرس :  
کدپستی :  
تلفن همراه :  
تلفن ثابت :  
توضیحات :